Študuj v Dánsku
Vitaj v kráľovstve možností - Dánsku! Táto krajina ponúka nielen nezabudnuteľné zážitky, ale aj excelentné vzdelávacie možnosti. Svojou progresívnou a inkluzívnou spoločnosťou sa Dánsko radí medzi najinovatívnejšie krajiny sveta. Nech už máš záujem o obchod, dizajn alebo technológie, Dánsko ti poskytne prvotriedne vzdelanie a príležitosti, ktoré ťa ponesú do úspešnej kariéry. Spoj sa s nami a začni tvoju cestu k úspechu už dnes!

HIGHLIGHTS DÁNSKO

Mapa Dánsko StudyCare

PREČO DÁNSKO?

PREČO ŠKOLA V DÁNSKU?

PONÚKA ŠKôL A ODBOROV

Aarhus University je moderná univerzita s vysokým dopytom v našej ponuke dánskych škôl. Univerzita sa nachádza v mestach Aarhus a Herning pričom Aarhus je 2. najväčšie. Bola založená v roku 1928 a už jej podľa Shanghai Ranking (ARWU) patrí medzi TOP 100 najlepších univerzit na svete! 

Aarhus University StudyCare

Sme jediným oficiálnym partnerom Aarhus/BSS Univerzity na slovenskom a českom trhu!“

University of Southern Denmark je druhá univerzita v našej ponuke, ktorá sa nachádza v meste Sønderborg a Odense. SDU je taktiež novšia, moderná, veľká a hlavne obľúbená univerzita s takmer 30 000 študentami. Je známa kvalitnými technickými odbormi ktorých absolventi majú garantovanú prácu! 

Business Academy South West je akadémia a teda škola ktorá kladie dôraz na praktické vedomosti, školu nájdeme v dvoch prístavných mestách- Esbjerg  a Sondeborg. Táto škola ponúka AP a tiež pokračovanie na TopUp degree. To je dobra správa pre tých z vás, ktorí si chcú dokončiť bakalára na jednej škole. 

Škola VIA sa nachádza v 3 mestách. Nájdeš ju v Aarhuse, ktoré je 2. najväčšie mesto, okrem toho má kampusy aj v meste Horsens a Herning. Škola ponúka zastúpenie AP s možnosťou pokračovať na TopUp a tiež obľúbené Full Bachaler degree ako jedna z málo akadémií v Dánsku. 

 • Design and Business – 1½ roka, Herning, výber špecializácie:
  • Fashion Design
  • Branding and Marketing Management 

Business Academy Aarhus, ako to už z názvu školy vyplýva sa nachádza v meste Aarhus. Na školu je vysoký dopyt zo strany študentov kvôli jej kvalitám, výbornej lokalite a priamým pokračovaním z AP degree na Top Up v rámci business orientovaného odboru.

University College Absalon sa nachádza v meste Naestved na juhozápade Dánska, pričom je mesto vzdialené len 70km od Kodane. Absalon ponúka 2 lukratívne Full Bachelor degree programy.

7. UC SYD

University College Absalon sa nachádza v meste Naestved na juhozápade Dánska, pričom je mesto vzdialené len 70km od Kodane. Absalon ponúka 2 lukratívne Full Bachelor degree programy.

International Business Academy v spolupráci s 15. najlepšou školou v Anglicku – Coventry University ponúka študentom prestup z 2. ročníkov na TopUp degree s ukončením Bc s prestýžním Anglickým diplomom. IBA taktiež ponúka priame pokračovanie na MA degree. Štúdium je spoplatnené.

CHCEŠ VIAC PONÚK ŠKÔL? Sme jediní, ktorí ti dokážu spracovať prihlášky aj na školy, ktoré s agentúrami nepracujú. Pre ponuku ostatných škôl v tejto krajine nás kontaktuj.

Nevieš sa rozhodnúť? Poradíme ti.

ROZDELENIE TITULOV

Aký je rozdieľ medzi BEng, BSc, BA, alebo MSc? Existuje široká škála bakalárskych a magisterských študijných programov, je dôležité si uvedomiť, že nie všetky tituly sú rovnaké a že medzi nimi existujú rozdiely. Porozumenie týmto rozdielom je kľúčové pre študentov, ktorí sa rozhodujú, ktorý študijný program je pre nich ten správny. Pozrime sa teda na rôzne tituly a rozdelenie bakalárskych a magisterských stupňov, aby sme lepšie porozumeli týmto rozdielom a ich významu.

BEng (Bachelor of Engineering):

 • Bakalársky titul v oblasti inžinierstva a technológií.
 • Zameriava sa na aplikovanú inžiniersku prax a technické zručnosti.
 • Študenti sa učia navrhovať, konštruovať a prevádzkovať technické systémy a zariadenia.

BSc (Bachelor of Science):

 • Bakalársky titul v oblasti prírodných vied, matematiky, informatiky a technológií.
 • Zameriava sa na teoretické základy a výskum v prírodných a aplikovaných vedách.
 • Študenti sa učia vedecké metódy, analýzu dát a aplikáciu teoretických konceptov.

BA (Bachelor of Arts):

 • Bakalársky titul v humanitných, spoločenských a umenových odboroch.
 • Zameriava sa na štúdium jazykov, literatúry, histórie, sociológie, filozofie, umenia a ďalších humanitných disciplín.
 • Študenti sa učia kritickému mysleniu, analýze a interpretácii ľudskej kultúry a spoločnosti.

BBA (Bachelor of Business Administration):

 • Bakalársky titul v oblasti obchodnej administratívy.
 • Zameriava sa na štúdium podnikania, manažmentu, ekonómie a obchodných stratégií.
 • Študenti sa učia o fungovaní podnikov, marketingu, účtovníctve a ďalších aspektoch obchodného prostredia.

BArch (Bachelor of Architecture):

 • Školy ho používajú len zriedkavo.
 • Bakalársky titul v oblasti architektúry.
 • Zameriava sa na návrh a konštrukciu budov a priestorového plánovania.
 • Študenti sa učia navrhovať esteticky príjemné, funkčné a udržateľné architektonické projekty.

BEd (Bachelor of Education):

 • Školy ho používajú len zriedkavo.
 • Bakalársky titul v oblasti pedagogiky a vzdelávania.
 • Zameriava sa na prípravu študentov na kariéru vo vzdelávaní a výučbe.
 • Študenti sa učia pedagogickým metódam, psychológii vzdelávania a odborným zručnostiam pre prácu s žiakmi.

MA (Hons) Master of Art:

 • Áno, označenie MA Hons môže byť použité na označenie bakalárskeho titulu s vyznamenaním v niektorých študijných programoch v krajných ako napríklad vo Veľkej Británii alebo Dubaji, môže mať študent možnosť získať titul MA Hons po úspešnom absolvovaní štúdia na bakalárskom stupni.

MSc (Master of Science):

 • Magisterský titul v oblasti prírodných vied, matematiky, informatiky a technológií.
 • Zameriava sa na rozšírenie znalostí a praktické aplikácie v danom odbore.
 • Študenti sa hlbšie špecializujú a majú príležitosť vykonávať výskum.

MBA (Master of Business Administration):

 • Magisterský titul v oblasti obchodnej administratívy a manažmentu.
 • Zameriava sa na vývoj líderských schopností, stratégie riadenia a podnikateľského prostredia.
 • Študenti sa učia efektívne riadiť podniky a rozvíjať stratégie na úspešné podnikanie. 

MA (Master of Arts):

 • Magisterský titul v humanitných, spoločenských a umenových odboroch.
 • Zameriava sa na hlbšie štúdium a výskum v oblastiach, ako je literatúra, filozofia, históriografia a umenie.
 • Študenti majú príležitosť prehĺbiť svoje znalosti a rozvíjať kritické myslenie vo vybranej oblasti. 

LLM (Magister práva):

 • Školy toto a iné označenie používajú len zriedkavo.
 • Magisterský titul v oblasti práva.
 • Zameriava sa na poskytovanie pokročilých znalostí a zručností v právnej oblasti.
 • Študenti majú možnosť špecializovať sa a hlbšie porozumieť právnym princípom a ich aplikáciám.
 • Absolventi majú konkurenčnú výhodu na pracovnom trhu a sú vyhľadávaní v právnických kariérach.
 • Konkrétna štruktúra a špecializácie LLM programov sa líšia medzi univerzitami a krajinami.

MPH (Magister verejného zdravia):

 • Školy toto a iné označenie používajú len zriedkavo.
 • Magisterský titul v oblasti verejného zdravia.
 • Zameriava sa na poskytovanie pokročilých znalostí a zručností v oblasti ochrany a zlepšovania verejného zdravia.
 • Študenti sa špecializujú na rôzne aspekty verejného zdravia, vrátane epidemiológie, prevencie chorôb, zdravotnej politiky a manažmentu zdravotníckych systémov. Program MPH sa zameriava na rozvoj odborných a vedeckých zručností, potrebných pre riadenie zdravotných programov, výskum a politiku verejného zdravia.
 • Absolventi majú možnosť pracovať v rôznych oblastiach verejného zdravia, ako sú zdravotnícke organizácie, vládne agentúry, neziskové organizácie a medzinárodné inštitúcie.
 • Konkrétna štruktúra a špecializácie programu MPH sa môžu líšiť medzi univerzitami a inštitúciami.

MArch (Master of Architecture):

 • Školy toto a iné označenie používajú len zriedkavo.
 • Magisterský titul v oblasti architektúry.
 • Zameriava sa na hlbšie štúdium architektonických princípov, návrhu a urbanizmu.
 • Študenti majú príležitosť rozvíjať svoje tvorivé a analytické schopnosti v architektúre.
Bezplatna konzultacia StudyCare

Chcem sa prihlásiť

Gratulujeme! Nadobudli ste podstatné informácie, ktoré nám umožňujú začať s riešením vašej prihlášky.

Vstupná bezplatná konzultácia

Čo a kde máš záujem študovať? Zavoláme si a nájdeme spolu tie najlepšie možnosti štúdia v zahraničí a vysvetlíme ďalšie kroky potrebné k tvojej úspešnej prihláške.

Vaše osobné informácie budú použité iba na zaslanie relevantného obsahu. Kedykoľvek sa môžete odhlásiť. Vaše osobné informácie nikdy nebudeme predávať, prenajímať ani zdieľať.