VYSOKÉ ŠKOLY - DÁNSKO

HIGHLIGHTS DÁNSKO

Mapa Dánsko StudyCare

PREČO DÁNSKO?

PREČO ŠKOLA V DÁNSKU?

PONÚKA ŠKôL A ODBOROV

Aarhus University je moderná univerzita s vysokým dopytom v našej ponuke dánskych škôl. Univerzita sa nachádza v mestách Aarhus a Herning, pričom Aarhus je 2. najväčšie. Bola založená v roku 1928 a podľa Shanghai Ranking (ARWU) patrí medzi TOP 100 najlepších univerzit na svete! 

Aarhus University StudyCare

Sme jediným oficiálnym partnerom Aarhus/BSS Univerzity na slovenskom a českom trhu!”

University of Southern Denmark je druhá univerzita v našej ponuke, ktorá sa nachádza v meste Sønderborg a Odense. SDU je taktiež novšia, moderná, veľká a hlavne obľúbená univerzita s takmer 30 000 študentami. Je známa kvalitnými technickými odbormi, ktorých absolventi majú garantovanú prácu! 

Business Academy South West je akadémia a teda škola, ktorá kladie dôraz na praktické vedomosti. Školu nájdeme v dvoch prístavných mestách- Esbjerg  a Sondeborg. Táto škola ponúka AP a tiež pokračovanie na TopUp degree. To je dobra správa pre tých z vás, ktorí si chcú dokončiť bakalára na jednej škole. 

Škola VIA sa nachádza v 3 mestách. Nájdeš ju v Aarhuse, ktoré je 2. najväčšie mesto, okrem toho má kampusy aj v meste Horsens a Herning. Škola ponúka zastúpenie AP s možnosťou pokračovať na TopUp a tiež obľúbené Full Bachaler degree ako jedna z málo akadémií v Dánsku. 

 • Design and Business – 1½ roka, Herning, výber špecializácie:
  • Fashion Design
  • Branding and Marketing Management 

Business Academy Aarhus, ako to už z názvu školy vyplýva sa nachádza v meste Aarhus. Na školu je vysoký dopyt zo strany študentov kvôli jej kvalitám, výbornej lokalite a priamym pokračovaním z AP degree na Top Up v rámci business orientovaného odboru.

University College Absalon sa nachádza v meste Naestved na juhozápade Dánska, pričom je mesto vzdialené len 70km od Kodane. Absalon ponúka 2 lukratívne Full Bachelor degree programy.

7. UC SYD

University College Absalon sa nachádza v meste Naestved na juhozápade Dánska, pričom je mesto vzdialené len 70km od Kodane. Absalon ponúka 2 lukratívne Full Bachelor degree programy.

International Business Academy v spolupráci s 15. najlepšou školou v Anglicku – Coventry University ponúka študentom prestup z 2. ročníkov na TopUp degree s ukončením Bc. s prestížným Anglickým diplomom. IBA taktiež ponúka priame pokračovanie na MA degree. Štúdium je spoplatnené.

CHCEŠ VIAC PONÚK ŠKÔL? Sme jediní, ktorí ti dokážu spracovať prihlášky aj na školy, ktoré s agentúrami nepracujú. Pre ponuku ostatných škôl v tejto krajine nás kontaktuj.

NevieŠ sa rozhodnúť? Poradíme ti.

ROZDELENIE TITULOV

Aký je rozdieľ medzi BEng, BSc, BA, alebo MSc? Existuje široká škála bakalárskych a magisterských študijných programov.  Je dôležité si uvedomiť, že nie všetky tituly sú rovnaké, a že medzi nimi existujú rozdiely. Porozumenie týmto rozdielom je kľúčové pre študentov, ktorí sa rozhodujú, ktorý študijný program je pre nich ten správny. Pozrime sa teda na rôzne tituly a rozdelenie bakalárskych a magisterských stupňov, aby sme lepšie porozumeli týmto rozdielom a ich významu.

BEng (Bachelor of Engineering):

 • Bakalársky titul v oblasti inžinierstva a technológií.
 • Zameriava sa na aplikovanú inžiniersku prax a technické zručnosti.
 • Študenti sa učia navrhovať, konštruovať a prevádzkovať technické systémy a zariadenia.

BSc (Bachelor of Science):

 • Bakalársky titul v oblasti prírodných vied, matematiky, informatiky a technológií.
 • Zameriava sa na teoretické základy a výskum v prírodných a aplikovaných vedách.
 • Študenti sa učia vedecké metódy, analýzu dát a aplikáciu teoretických konceptov.

BA (Bachelor of Arts):

 • Bakalársky titul v humanitných, spoločenských a umenových odboroch.
 • Zameriava sa na štúdium jazykov, literatúry, histórie, sociológie, filozofie, umenia a ďalších humanitných disciplín.
 • Študenti sa učia kritickému mysleniu, analýze a interpretácii ľudskej kultúry a spoločnosti.

BBA (Bachelor of Business Administration):

 • Bakalársky titul v oblasti obchodnej administratívy.
 • Zameriava sa na štúdium podnikania, manažmentu, ekonómie a obchodných stratégií.
 • Študenti sa učia o fungovaní podnikov, marketingu, účtovníctve a ďalších aspektoch obchodného prostredia.

BArch (Bachelor of Architecture):

 • Školy ho používajú len zriedkavo
 • Bakalársky titul v oblasti architektúry.
 • Zameriava sa na návrh a konštrukciu budov a priestorového plánovania.
 • Študenti sa učia navrhovať esteticky príjemné, funkčné a udržateľné architektonické projekty.

BEd (Bachelor of Education):

 • Školy ho používajú len zriedkavo.
 • Bakalársky titul v oblasti pedagogiky a vzdelávania.
 • Zameriava sa na prípravu študentov na kariéru vo vzdelávaní a výučbe.
 • Študenti sa učia pedagogickým metódam, psychológii vzdelávania a odborným zručnostiam pre prácu s žiakmi.

MA (Hons) Master of Art:

 • Áno, označenie MA Hons môže byť použité na označenie bakalárskeho titulu s vyznamenaním v niektorých študijných programoch a v krajinách ako napríklad Veľká Británia alebo Dubaj, môže mať študent možnosť získať titul MA Hons po úspešnom absolvovaní štúdia na bakalárskom stupni.

MSc (Master of Science):

 • Magisterský titul v oblasti prírodných vied, matematiky, informatiky a technológií.
 • Zameriava sa na rozšírenie znalostí a praktické aplikácie v danom odbore.
 • Študenti sa hlbšie špecializujú a majú príležitosť vykonávať výskum.

MBA (Master of Business Administration):

 • Magisterský titul v oblasti obchodnej administratívy a manažmentu.
 • Zameriava sa na vývoj líderských schopností, stratégie riadenia a podnikateľského prostredia.
 • Študenti sa učia efektívne riadiť podniky a rozvíjať stratégie na úspešné podnikanie. 

MA (Master of Arts):

 • Magisterský titul v humanitných, spoločenských a umeleckých odboroch.
 • Zameriava sa na hlbšie štúdium a výskum v oblastiach, ako je literatúra, filozofia, históriografia a umenie.
 • Študenti majú príležitosť prehĺbiť svoje znalosti a rozvíjať kritické myslenie vo vybranej oblasti. 

LLM (Magister práva):

 • Školy toto a iné označenie používajú len zriedkavo.
 • Magisterský titul v oblasti práva.
 • Zameriava sa na poskytovanie pokročilých znalostí a zručností v právnej oblasti.
 • Študenti majú možnosť špecializovať sa a hlbšie porozumieť právnym princípom a ich aplikáciám.
 • Absolventi majú konkurenčnú výhodu na pracovnom trhu a sú vyhľadávaní v právnických kariérach.
 • Konkrétna štruktúra a špecializácie LLM programov sa líšia medzi univerzitami a krajinami.

MPH (Magister verejného zdravia):

 • Školy toto a iné označenie používajú len zriedkavo.
 • Magisterský titul v oblasti verejného zdravia.
 • Zameriava sa na poskytovanie pokročilých znalostí a zručností v oblasti ochrany a zlepšovania verejného zdravia.
 • Študenti sa špecializujú na rôzne aspekty verejného zdravia, vrátane epidemiológie, prevencie chorôb, zdravotnej politiky a manažmentu zdravotníckych systémov. Program MPH sa zameriava na rozvoj odborných a vedeckých zručností, potrebných pre riadenie zdravotných programov, výskum a politiku verejného zdravia.
 • Absolventi majú možnosť pracovať v rôznych oblastiach verejného zdravia, ako sú zdravotnícke organizácie, vládne agentúry, neziskové organizácie a medzinárodné inštitúcie.
 • Konkrétna štruktúra a špecializácie programu MPH sa môžu líšiť medzi univerzitami a inštitúciami.

MArch (Master of Architecture):

 • Školy toto a iné označenie používajú len zriedkavo.
 • Magisterský titul v oblasti architektúry.
 • Zameriava sa na hlbšie štúdium architektonických princípov, návrhu a urbanizmu.
 • Študenti majú príležitosť rozvíjať svoje tvorivé a analytické schopnosti v architektúre.
Bezplatna konzultacia StudyCare

Chcem sa prihlásiť

Gratulujeme! Nadobudli ste podstatné informácie, ktoré nám umožňujú začať s riešením vašej prihlášky.

VSTUPNÁ BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA

Čo a kde máš záujem študovať? Na konzultácií ti najdeme najlepšie možnosti štúdia v zahraničí a vysvetlíme ďalšie kroky potrebné pre tvoju úspešnú prihlášku.

Vaše osobné informácie budú použité iba na zaslanie relevantného obsahu. Kedykoľvek sa môžete odhlásiť. Vaše osobné informácie nikdy nebudeme predávať, prenajímať ani zdieľať.