SYSTEM A SCHÉMA VZDELÁVANIA - Dánsko
Pozrime sa bližšie na to ako vyzerá štruktúra vzdelávania v Dánsku. Na aký stupeň sa môžeš prihlásiť a kam budeš môcť pokračovať?
Ktorú metodu si zvoliť? Mám ísť rovno na full bachelor alebo na AP Degree?

Jedna aj druhá alternatíva má svoje plusy a mínusy. Avšak hlavné rozhodnutie často krát nemajú v ruke študenti. Rozhodnutie závisí zväčša na základe ponuky študijných odborov. Voľba bude jasná na základe záujmu štúdia. 

Výhoda AP a Top Up schémy je možná prestávka medzi titulmi a prípadná zmena odboru. Nevýhodou je že musíš znova riešiť prihlášku (väčšinou školy ponúkajú priame pokračovanie študentom z AP degree na Top-Up degree). Pri Full Bachelor degree študuješ celý program naraz až pokiaľ nedostaneš bakalársky titul.

AP degree je plnohodnotný dánsky titul s možnosťou priameho pokračovanie na Top-Up degree (ďalší rok a pol štúdia). V Dánsku je táto schéma úplne bežná aj medzi domácimi študentmi, dokonca väčšina našich študentov začína v Dánsku práve na s AP degree. Tento študijný program sa skladá z 2 rokov štúdia (teda 4 semestrov, ktoré ti poskytnú základ teórie a praxe pre ďalšie štúdium). Tvoj posedný semester stráviš na praxi v reálnej spoločnosti s možnosťou stáže kdekoľvek vo svete!  

Top-Up degree je priamym pokračovaním po ukončení AP degree. Neje možne sa na neho prihlásiť hneď po strednej škole. Študent k prihláseniu potrebuje splniť akreditáciu svojho štúdia. Odbory v Dánsku sú dizajnované tak, aby študent spĺňal všetko potrebné pre pokračovanie na Top-UP degree. Samozrejme odbory si musia byť podobné (napríklad z AP Marketing Management sa dá pokračovať na International Sales a Marketing).

Stretávame sa tiež so záujmom o tento typ štúdia u našich slovenských bakalárov. V takom prípade sa posudzujú kredity dosiahnuté na škole, ktorú študent absolvoval. Následne sa vyhodnocujú sa so školou, ktorá TopUp ponúka.

Top-Up degree trvá 1,5 roka- teda 3 semestre, pričom 3. semester študent absolvuje stáž kdekoľvek vo svete. Po ukončení stáže študent obhají bakalársku prácu a získa tak bakalársky titul akreditovaný aj u nás na Slovensku. Študent by mal byť s týmto titulom pripravený na pracovný trh. Môže si teda vybrať, či chce pokračovať na Master degree alebo vykročiť do sveta práce. 

Full Bachelor degree nepotrebuje obsiahle vysvetlenie, keďže je to úplne totožná vzdelávacia schéma ako ju poznáme u nás na Slovensku. Rozdiel je v dĺžke štúdia. V Dánsku trvá 3,5 roka skrz povinnú stáž, ktorá ti zvýši šance na pracovnom trhu. 

S týmto titulom taktiež nezískaš len BA titul. Získaj vedomosti a prax potrebnú pre okamžitý nástup do práce alebo pre priame pokračovanie na MA degree. 

Master degree je totožný s tým, ako ho poznáme aj u nás na Slovensku. V Dánsku taktiež trvá 2 roky a je ukončený dosiahnutým titulom MA alebo MSc (pre science odbory). Predošle akademické úrovne ponúkali širší záber v oblasti štúdia. Master degree sa už špecializuje na niečo konkrétnejšie. 

Systém vzdelávania:

Dánske školstvo je výrazne odlišné od toho nášho. Narozdiel od memorovania sa teórie, budeš kombinovať teóriu priamo s praxou skrz rôzne projekty pre konkretne firmy. Zmenu uvidíš všade. Takáto forma vzdelávania je výrazne atraktívnejšia, nakoľko si vyžaduje aj kreatívne myslenie. Pozrime sa na pár faktov, ktoré v Dánsku pri vzdelávaní zažiješ. 

Ako bude vyzerať tvoj týždenný rozvrh a koľko toho budeš mať? Počas štúdia akéhokoľvek predmetu budeš mať za 1 semester cca 5 – 7 predmetov. Každýz nich sa bude skladať z 10 vyučovacích hodín. V Dánsku trvá 1 vyučovacia hodina 3 hodiny a 15 až 30 minút. 

Počet študentov si nepredstavuj ako u nás (v rámci nejakej veľkej auly, kde je cez 150 študentov). V Dánsku vás bude v triede okolo 30 a s profesormi si budete tykať a oslovovať sa menami. Táto forma vyučovania je skôr podobná naším stredným školám ako vysokým. 

Do dňa má väčšina programov maximálne 2 hodiny (jedna do obeda a druha po obede). Samozrejme budeš mať dni, kedy budeš mať len 1 hodinu a taktiež budú dni, kedy nebudeš mať hodinu žiadnu. 

Okrem predmetov budeš každý semester pracovať aj na semestrálnom projekte. Tem sa považuje za predmet ako taký. Budeš v tíme 4-5 ľudí riešiť problem statement nejakej firmy, ktorú vám buď zadá škola alebo budete mať priestor osloviť na trhu aj vy. Z tohto semestrálneho projektu býva na konci semestra skúška. Viac o skúškach si napíšeme v ďalšej sekcií. 

Skúšky- ako prebiehajú, koľko ich bude, sú náročne? 

V Dánsku nie je školstvo orientované na teoretickú výučbu. Samozrejme, že sa teóriu budeš musieť naučiť tiež, aby si rozumel problematike. Avšak problematiku budeš riešiť kreatívnymi návrhmi. Riešenie je na tebe a tvojich vedomostiach. Vedia že takouto formou vyučovania sa priblížiš k reálnemu životu výrazne viac ako skladaním skúšky na základe len konkrétnej otázky a odpovede.

Preto je bežné, že študenti môžu na skúškach používať notebook, poznámky a dokonca aj INTERNET. Na skúške totižto nikdy nedostaneš otázku “napíš nám poučku o slove ekonomika”. Budú po tebe chcieť vypracovanie zadania aplikovaného na nejakú firmu. Na takúto otázku ti internet odpoveď nedá, pretože neexistuje. Môžeš si pomôcť poznámkami alebo internetom. Žijeme v dobe, ktorá nám ponúka rýchly pristup k informáciam. Prečo ho nevyužiť? V Dánsku sú o pár krokov pred nami.

Prezentovanie v tímoch v rámci obhajoby semestrálneho projektu je úplne normálne. Táto skúška je pomerne jednoduchá a jej výsledok bude záležať z časti na obhajobe, no výrazne viac na tom koľko námahy ste spoločne s tímom investovali do vášho projektu. Je to už len obhajoba niečoho, čomu si sa mal priestor pól roka venovať.

Na záver je dôležite povedať že v tejto krajine neexistuje nespočetné kvantum zápočtov, náhodných písomiek, skúšok atď. Počas semestra majú študenti 1 až 3 skúšky, ktoér ti budu dávať zmysel.

Zatiaľ čo tvoji rovesníci budú sedieť za knihami a učiť sa teóriu, ty budeš získavať reálne skúsenosti v obore vo firme počas stáže.

Takúto stáž budeš mať počas AP degree (4 semester) Top-Up degree (7semester) a taktiež v prípade ak pôjdeš študovať Full Bachelor degree (záleží od programu).

To znamená, že po dokončení bakalára budeš mať 1 ročnú pracovnú skúsenosť v obore. Dá ti to obrovské výhody na pracovnom trhu. Často  sa stáva aj to, že si firmy zamestnajú takýchto stážistov. V akej firme a dokonca kde si stáž nájdeš je už na tebe. 

Bezplatna konzultacia StudyCare

Chcem sa prihlásiť

Gratulujeme! Nadobudli ste podstatné informácie, ktoré nám umožňujú začať s riešením vašej prihlášky.

VSTUPNÁ BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA

Čo a kde máš záujem študovať? Na konzultácií ti najdeme najlepšie možnosti štúdia v zahraničí a vysvetlíme ďalšie kroky potrebné pre tvoju úspešnú prihlášku.

Vaše osobné informácie budú použité iba na zaslanie relevantného obsahu. Kedykoľvek sa môžete odhlásiť. Vaše osobné informácie nikdy nebudeme predávať, prenajímať ani zdieľať.