System a schéma vzdelávania

Pozrime sa bližšie nato ako vyzerá štruktúra vzdelávania v Dánsku, na aký stupeň sa môžeš prihlásiť a kam budeš pokračovať.

Ktorú metodu si zvoliť? ÍsŤ rovno na full bachelor alebo si túto cestu rozdeliť na AP a Top-UP degree?

Jedna aj druhá alternatíva má svoje plusy a mínusy. Avšak hlavné rozhodnutie často krát nemajú v ruke študenti. Rozhodnutie padne zväčša na základe ponuky študijných odborov, keďže sa ponúkane AP degree líšia od Full Bachelor degree je voľba jasná na základe záujmu štúdia. Pokiaľ ste v situácií kedy mate možnosť jedného aj druhého poriadne si premyslíte.

Výhoda AP a Top Up schémy je možná prestávka medzi titulmi, prípadná zmena odboru. Nevýhodou je že si musíte znova riešiť prihlášku (no školách je to však celkom bežné a väčšinou školy ponúkajú priame pokračovanie študentom z AP degree na Top-Up degree) pričom pri Full Bachelor degree ako začnete tak vyštudujete s Bc. titulom bez potreby čokoľvek riešiť. 

AP degree je plnohodnotný dánsky titul s možnosťou priameho pokračovanie na Top-Up degree (ďalší rok a pol štúdia) v prípade ak si chce študent dorobiť Bakalársky titul. V Dánsku je táto schéma úplne bežná aj medzi domácimi študentami, dokonca väčšina našich študentov začína v Dánsku práve na s AP degree. Tento študijný program sa skladá z 2 rokoch štúdia, teda 4 semestroch ktoré ti poskytnú základ teórie a praxe pre ďalšie štúdium. Tvoj posedný 4. semester stráviš na praxi v reálnej spoločnosti s možnosťou stáže kdekoľvek vo svete!  

Top-Up degree je priamym pokračovaním po ukončení AP degree. Neje možne sa na neho prihlásiť hneď po strednej škole. Študent k prihláseniu potrebuje splniť akreditáciu svojho štúdia, odbory v Dánsku sú dezignované tak aby študent spĺňal všetko potrebné pre pokračovanie z AP na Top-UP degree. (Samozrejme odbory si musia byť podobné napríklad z AP Marketing Management sa dá pokračovať na International Sales a Marketing nie na Web Development).

Stretávame a tiež so záujmom našich bakalárov zo Slovenska o tento typ štúdia, v takom prípade sa posudzujú kredity dosiahnuté na škole ktorú študent absolvoval a vyhodnocujú sa so školou ktorá TopUp ponúka. Takáto možnosť pokračovania je možná. 

Top-Up degree trvá 1,5 roka, teda 3 semestre pričom 3. semester študent absolvuje v reálnej firme  stáž kdekoľvek vo svete, po ukončení stáže študent obhají Bakalársku prácu a získa tak Bakalársky titul akreditovaný aj u nás na Slovensku. Študent by mál byť s týmto titulom pripravený pre pracovný trh, a môže si teda vybrať či pokračovať na Master degree alebo vykročiť do sveta práce. 

Full Bachelor degree nepotrebuje obsiahle vysvetlenie keďže je to úplne totožná vzdelávacia schéma ako ju poznáme u nás na Slovensku. Rozdiel je v dĺžke štúdia pričom v Dánsku trvá 3,5 roka skrz povinnú stáž v reálne firme kdekoľvek vo svete čo ti zvýši šance na pracovnom trhu. 

S týmto titulom taktiež nezískaš len BA titul ale vedomosti a prax potrebnú pre okamžitý nástup do práce alebo pre priame pokračovanie na MA degree. 

Master degree taktiež nepotrebuje obsiahle vysvetlenie keďže je totožný ako ho poznáme aj u nás na Slovensku. V Dánsku taktiež trvá 2 roky a a ukončený je dosiahnutým titulom MA alebo MSc (pre science odbory). Predošle akademické levely ponúkali širší záber v oblasti štúdia, Master degree sa už špecializuje na niečo konkrétnejšie. 

Schéme štúdia:

Stredná

 Škola

AP Degree  2 roky

Top-Up Degree  1,5 roka

Full Bachelor Degree  3,5 roka

Master

Degree

2 Roky

Systém vzdelávania:

Dánske školstvo je výrazne odlišné od toho nášho. Nerozdeľ od memorovania sa teórie, budete kombinovať teóriu priamo s praxou skrz rôzne projekty a problem statements aplikované na konkrétne firmy. Zmenu uvidíte všade. Takáto forma vzdelávania je v našich názoroch výrazne atraktívnejšia nakoľko si vyžaduje aj kreatívne myslenie pričom výsledok neje daní dopredu. Pozrime sa na pár faktov ktoré v Dánsku pri vzdelaní zažiješ. 

V prvom rade si povedzme viac o tom ako bude vyzerať tvoj týždenný rozvrh a koľko toho budeš mať. Počas štúdia akéhokoľvek predmetu budeš mať za 1 semester cca 5 – 7 predmetov z ktorých každý sa bude skladať z 10 vyučovacích hodín. V Dánsku trvá 1 vyučovacia hodina 3 hodiny a 15 až 30 minút. 

Počet študentov si nepredstavujete ako je zvykom u nás v rámci nejakej veľkej auly kde je cez 150 študentov pričom profesor ledva dovidí na toho posledného, v Dánsku vás bude v triede okolo 30 a s profesormi si budete tykať a oslovovať sa menami. Táto forma vyučovania je skôr podobná naším stredným školám ako vysokým. 

Do dňa má väčšina programov maximálne 2 hodiny (jedna do obeda a druha po obede). Samozrejme budeš mať dni kedy budeš mať len 1 hodinu napríklad poobednú, a taktiež budú dni kedy nebudeš mať hodinu žiadnu. 

Okrem predmetov budete každú semester pracovať aj na semestrálnom projekte (ktorý sa považuje za predmet ako taký) a budete v tímu 4-5 ľudí riešiť problem statement nejakej firmy ktorú vám buď zadá škola alebo budete mať priestor osloviť na trhu aj vy. Z tohto semestrálneho projektu býva na konci semestra skúška. Viac o skúškach si napíšeme v ďalšej sekcií. 

Skúšky, ako prebiehajú, koľko ich bude, sú náročne? Pokiaľ nás niečo prekvapilo najviac na vyučovaní v Dánsku, tak to boli práve skúšky. 

Ako sme už písali vyššie v Dánsku nesú školstva orientované na teoretickú výučbu (samozrejme že ťa teóriu budú musieť naučiť aby si rozumel problematike) avšak problematiku budeš riešiť kreatívnymi návrhmi na vyriešenie problému pričom riešení môže byť viac a je na tebe a tvojich vedomostiach akú cestu zvolíš. Vedia že takouto formou vyučovania sa priblížia k reálnemu životu výrazne viac ako skladaním skúšky na základe len konkrétnej otázky a odpovede.

Preto! Je bežné že študenti môžu na skúškach používať notebook, poznámky a dokonca aj INTERNET. Na skúške totižto nikdy nedostaneš otázku v príklade (napíš nám teóriu čo je to ekonomika), nie. Budú po tebe chcieť vypracovanie zadania aplikované na nejakú firmu, na takúto otázku ti interne odpoveď nedá pretože neexistuje, avšak ak nevieš akú cestu k tejto odpovedi zvoliť, určite si pomôž poznámkami, alebo internetom, je to OK. My všetci v zamestnaniach pokiaľ nevieme tak si pomôžeme práve týmto spôsobom. Nestrácame čas a určite nechodíme do knižníc zistiť poučky z teórií, žijeme v inej dobe ktorá nám ponúka rýchlejšie možnosti zistenia informácií, v Dánsku sú o pár krokov pred nami nakoľko to vedia už niekoľko rokov. 

Prezentovanie v tímoch v rámci obhajoby vašej semestrálneho projektu bude skúška druhá s ktorou sa v Dánsku stretneš. Táto skúška je extrémne jednoduchá a jej výsledok bude záležať z časti na obhajobe no výrazne viac na tom koľko námahy ste spoločne s tímom dali do vášho projektu. Táto skúška je vyslovene už len obhajoba niečoho čo ste budovali pol roka a pokiaľ ste tomu naozaj venovali čas tak je to vyslovene len o opisovaní problematiky do ktorej sa vyznáte. 

Na záver je dôležite povedať že v tejto krajine neexistuje nespočetne kvantum zápočtov, náhodných písomiek, skúšok atď. Počas semestra majú študenti 1 až 3 skúšky ktoré vás budú baviť pretože dávajú zmysel, a pokiaľ vás baví čo študujete tak vás na skúške nemá čo zaskočiť (pokiaľ by ste mali viac skúšok dajte nám vedieť).

Zatiaľ čo tvoji rovesníci budú sedieť za knihami a učiť sa teóriu, ty budeš získavať reálne skúsenosti v obore vo firme v ktorej si dohodneš polročnú stáž. 

Takúto stáž budeš mať počas AP degree (4 semester) Top-Up degree (7semester) a taktiež v prípade ak pôjdeš študovať Full Bachelor degree (záleží od programu).

To znamená že v čase vyštudovania Bc. budeš mať 1 ročnú pracovnú skúsenosť v obore čo ti dáva obrovské výhody na pracovnom trhu. Často krát sa dokonca stáva aj to že si firmy zamestnajú takýchto stážistov ktorí končia bachelor degree nakoľko školy sú naozaj orientované tak aby študenti išli do sveta práce už s týmto titulom, je to celkom bežné. 

V akej firme a dokonca kde si stáž nájdeš je už na tebe, v tomto štádiu osamostatnenia by ste však nemali mať žiaden problem. 

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ