System a schéma vzdelávania - UK
Ktorú metodu si zvoliť? ÍsŤ rovno na full bachelor alebo najskôr na Foundation year?

Vysvetlené v skratke: Foundation year je ročník ktorý bol designovaný tak, aby pripravil akéhokoľvek študenta na výuku vo Veľkej Británii. Je to most ktorý by mal prepojiť tvoju medzeru medzi súčastnými znalosťami a tými, ktoré sú potrebné pre prijatie do oficiálneho bakalárskeho prvého ročníka. V mnoho prípadoch sa nejedná len o doplnenie akademických znalosti ale taktiež jazykových.

Tento kurz je využívaný kýmkoľvek kto buď ešte nespĺňa podmienky na prijatie na Bachelor degree alebo sa skrz akékoľvek dôvody na takýto intenzívny Bachelor kurz necíti a chcel by sa aklimatizovať najskôr v niečom jednoduchšom. Tento degree je primárne využívaný zahraničnými študentmi mimo EU ktorí sú zvyknutí na úplne inú formu vyučovania a metód. 

Takýto študenti sú po úspešnom ukončení Foundation year zvyčajne automaticky prijatí na už konkrétny Bachelor degree.

Výhody Foundation Year:

  • vyššia šanca na priatie ako na Bachelor degree (skrz výrazne nižšie podmienky)
  • menší šok z nového prostredia a edukačného systému
  • zlepšenie jazykových schopnosti
  • automatický postup na Bachelor Degree

Je niečo podobné ako Foundation Year, akurát o triedu vyššie.

Foundation Year je vyslovene príprava na školu (všeobecne), pričom International Year One – prvý ročník s extra prípravou je degree zameraný na osvojenie si znalostí v konrétnom odbore +  nadobudnutie znalostí podobných tým z foundation year.

V príklade: povedzme, že chceš ísť študovať právo. Prihásiš sa teda na International year one in LAW. Po prijatí budeš klasicky študovať všetky prislúchajúce predmety tomuto oboru, akúrat v menšej intenzite a bez ťažkých skúšok.

Dodatočne k týmto hodínam nadobudneš možnosť extra 4 – 7  hodinovej výuky predmetov podľa potreby.

Takýto ročník je využívaný študentmi, ktorí si myslia, že nie sú pripravení študovať konkrétnu problematiku na Bachelor degree úrovni. Radi by sa pripravili a zahájili štúdium pripravenejší, čo im poskytne príležitosť lepšej interakcie na hodinách.

Výsledky štúdií a štatistiky to dokonca potvrdzujú! Študenti, ktorí absolvovali takýto prípravný ročník majú lepšie študijné výsledky ako študenti, ktorí týmto programom neprešli.   

Undergraduate degree je u nás známy ako Bakalár. 

Vo veľkej Británií má Bachelor degree viac foriem, nie len  tú 3. ročnú, ktorú poznáme u nás.

Môžeš študovať: 

  • single degree – klasický trojročný bakalár zameraný na jeden odbor
  • double major degree – študuješ 3 roky ale až 2 odbory súčastne! 
  • joint degree – si zapísaný na britskej univerzite. Časť štúdia absolvuješ práve tu, no určitú časť štúdia absolvuješ na niektorej z partnerských zahraničných univerzit a z oboch môžeš obdržať titul!
  • sandwich course degree – tento degree sa študuje 4 roky avšak pozor, celý tretí ročník budeš pracovať v relevantnom prostredí na reálnom projekte alebo vo firme v rámci stáže! 

Master degree sa vo Veľkej Británii nazýva Postgraduate degree a môžeš tu študovať hneď 2 typy:

  • Taught Master – tento typ sa viac približuje tomu slovenskému. Popri štúdiu tohto typu mastra sa zameriavaš na prehĺbenie porozumenia a vedomosti danej problematiky a oboru. 
  • Research Master – je zameraný výhradne na vyskúmnu čast a teda tvoj celý magisterský program bude postavený na výskume a projektoch.

Anglické univerzity sú spoplatnené. To však neznamená, že to je pre Veľkú Britániu biznis z ktorého profituje. Práve naopak, školy dostávajú obrovské finančné podpory od štátu a taktiež samotné školy investujú obrovské peniaze každý rok do rozšírenia, zveladenia, vynovenia, zlepšenia študijných priestorov, študijných pomôcok, učebných materiálov, študentských klubov a podobne. 

Vo Veľkej Británií zažiješ atmosféru vzdelania ako len málokedy vo svete. Každý študijný odbor je tu plný najnovších technológií a vybavenia s ktorými študenti pracujú na dennej báze. 

V príklade to znamená, že študenti študujúci automechaniku tu stavajú vlastné autá, ktoré testuju na reálnych pretekoch. Ocean biology študenti chodia na more na školských lodiach a študujú morskú biológiu. Študenti práva majú vlastnú súdnu sieň pre nácvik reálnej role-play a študenti výskumu disponujú s vlastnými laboratóriami. Máš už lepšiu predstavu o rozdieloch výuky?  Z príkladov samozrejme vychádza, že vo Veľkej Británií budeš prevažne nadobúdať vedomosti praxe než teórie.

Daj si otázku- kto si najde skôr prácu a tiež kto si nájde prácu v lepšej postavenej firme na trhu? Študent, ktorý pozeral 5 rokov do učebníc a učil sa teóriu alebo študent ktorý mohol vidieť, ako sa veci robia s novou technológiou. Študent ktorý ovláda najnovšiu technológiu a má reálne prvým dňom do zamestnania potrebnú vedomosť ak nie dokonca nad-vedomosti v oblasti obsluhy novodobých systémoch a technológií má určite vyššie šance. 

Zatiaľ čo tvoji rovesníci budú sedieť za knihami a učiť sa teóriu, ty budeš získavať reálne skúsenosti v obore vo firme.

Bachelor degree – sandwich ti ponúka povinnú celoročnú stáž v 3. ročníku v reálnej firme kdekoľvek vo svete! Myslíme, že netreba zdôrazňovať obrovské výhody, ktoré ti takáto stáž prinesie po ukončení školy na trhu práce (samozrejme v prípade ak ti firma v ktorej budeš stážovať rovno neponúkne prácu po úspešnom ukončení štúdia). 

Počas všetkých typov bachelor degree programov budeš pracovať s reálnymi firmami a riešiť reálne problémy s novodobými prostriedkami, technológiami a systémami, ktoré ti taktiež poskytnú dôležite vedomosti danej praxe z reálneho života, čo ti opäť len dodá extra bonusove body na trhu práce. (Vedeli ste že si až 95% absolventov univerzity z Veľkej Británie našlo prácu v obore do 1 roka?) 

Nudiť sa popri štúdiu nebudeš! 

Školy vo Veľkej Británií podporujú študentov v živote mimo lavíc. Vedia, že študentský život si treba užiť naplno a podporujú tak študentov v rámci zábavy a extra priestoru pre sebarealizáciu a sebarozvoj. 

V praxi to znamená, že univerzity vo Veľkej Británií disponujú so stovkami športových klubov do ktorých sa môžeš zapísať (teraz nemyslíme futbal typu “tu máš loptu a hraj sa”. Školy ponúkajú profesionálne športové kluby, ktoré to myslia celkom seriózne. Napríklad spomínaný futbalový klub bude hrať školskú ligu medzi inými univerzitami, ktorá vrcholí až na štátnom turnaji. 

Okrem športových klubov tu nájdeš množstvo spolkov vytvorených študentami. Pre založenie vlastného spolku potrebuješ len pár členov! Tie väčšie spolky sú dokonca finančne podporované školou pre usporadúvanie rôznych eventov a aktívny chod spolku.

Systém vzdelávania:

Anglické vzdelanie patrí v celosvetovom merítku úrovne a kvality vzdelania  k tým najhodnotejším, najviac uznávaným a najprestižnejím vzdelávacím systémom! Bristký systém vzdelávania sa v mnohých ohľadoch líši od toho našho na ktorý sme zvyknutí na Slovensku a v Česku. 

Bezplatna konzultacia StudyCare

Chcem sa prihlásiť

Gratulujeme! Nadobudli ste podstatné informácie, ktoré nám umožňujú začať s riešením vašej prihlášky.

VSTUPNÁ BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA

Čo a kde máš záujem študovať? Na konzultácií ti najdeme najlepšie možnosti štúdia v zahraničí a vysvetlíme ďalšie kroky potrebné pre tvoju úspešnú prihlášku.

Vaše osobné informácie budú použité iba na zaslanie relevantného obsahu. Kedykoľvek sa môžete odhlásiť. Vaše osobné informácie nikdy nebudeme predávať, prenajímať ani zdieľať.