System a schéma vzdelávania Veľká Británia

Pozrime sa bližšie nato ako vyzerá štruktúra vzdelávania vo Veľkej Británií, na aký stupeň sa môžeš prihlásiť a kam budeš pokračovať.

Ktorú metodu si zvoliť? ÍsŤ rovno na full bachelor alebo najskôr na Foundation year?

Vysvetlené v skratke, Foundation year je ročník ktorý bol designovaný tak aby pripravil akéhokoľvek študenta na výuku vo Veľkej Británii. Je to most ktorý by mal prepojiť tvoju medzeru medzi súčasnými znalosťami a tými ktoré sú potrebné pre prijatie do oficiálneho bakalarskeho prvého ročníka. V mnoho prípadoch sa nejedná len o doplnenie akademických znalosti ale taktiež jazykových.

Tento kurz je využívaní kýmkoľvek kto buď ešte nespĺňa podmienky na prijatie na Bachelor degree alebo sa skrz akékoľvek dôvody na takúto intenzívny Bachelor kurz necíti a chcel by sa aklimatizovať najskôr v niečom jednoduchšom. Tento degree je primárne využívaný zahraničnými študentmi mimo EU ktorí sú zvyknutí na úplne inú formu vyučovania a metód. 

Takýto študenti sú po úspešnom ukončení Foundation year zvyčajne automatický prijatí na už konkrétny Bachelor degree.

Výhodý Foundation Year:

  • vyššia anca na priatie ako na Bachelor dehree (skrz výrazne nižšie podmienky)
  • menší šok z nového prostredia a edukačného systému
  • zlepšenie jazykových schopnosti
  • automatický postup na Bachelor Degree

Je niečo podobné ako Foundation Year akurát o triedu vyššie.

Foundation Year je vyslovene príprava na školu (všeobecne) pričom International Year One – prvý ročník s extra prípravou je degree zameraný na osvojenie si znalosti v konretnom odbory + navyše nadobudnutie znalosti podobnými tých z foundation year.

V príklade, povedzme že chcete ísť študovať práva, prihasite sa teda na International year one in LAW. Po prijatí budete klasický študovať všetky prisluchajuce predmety tomuto oboru, akúrat v menšej intenzite a bez ťažkých skúšok.

Dodatočne k týmto hodínam nadobudnete možnosť extra 4 – 7  hodinovej výuke predmetov podľa potreby.

Takýto ročník je využívaný študentmi ktorí si myslia že nie sú pripravení študovať koretnp problematiku na Bahcelor degree úrovni, radi by sa pripravili a zahájili štúdium pripravenjší čo im naskytne príležistoť lepšej internakie na hodinách a v problematike všeobecne.

Výsledky štúdií a štatistiky to dokonca potvrdzujú! Študenti ktorí absolvovali takýto prípravný ročník majú lepšie študijné výsledky ako študenti, ktorí týmto programom neprešlí.   

Undergraduate degree je u nás známy ako Bakalár. 

Vo veľkej Británii ma Bachelor degree viac foriem, nie len  tú 3. ročnú ktorú poznáme u nás.

Môžete študovať: 

  • single degree – klasický troj ročný bakalár zameraný na jeden odbor
  • double major degree – študuješ 3 roky ale pozor až 2 odbory súčasne! 
  • joint degree – si zapísaný na britskej univerzite, časť štúdia absolvej práve tu, no určitú časť štúdia absolvuješ na niektorej z partnerských zahraničných univerzit a z oboch môžeš obdržať titul!
  • sandwich course degree – tento degree sa študuje 4 roky avšak pozor, celý tretí ročník budeš pracovať v relevantnom prostredí na reálnom projekte alebo vo firme v rámci stáže! 

Master degree sa vo Veľkej Británii nazýva Postgraduate degree a môžeš tu študovať hneď 2 typy:

  • Taught Master – tento typ sa viac približuje tomu slovenskému. Popri štúdiu tohto typu mastra sa zameriavaš na prehĺbenie porozumenia a vedomosti danej problematiky a oboru. 
  • Research Master – je zameraný výhradne na vyskúmnu čast a teda tvoj celý magisterský program bude postavený na výskume a projektoch.

Anglické univerzity sú spoplatnené, to však neznamená že to je pre Veľkú Britániu biznis z ktorého profitujú. Práve naopak, školy dostávajú obrovské finančné podpory od štátu, a taktiež samotné školy investujú obrovské peniaze každý rok do rozšírenia, zveladenia, vynovenia, zlepšenia študijných priestorov, študijných pomôciek, učebných materailov, študentksých klubov a podobne. 

Vo Veľkej Británii zažiješ atmosféru vzdelania ako len málokedy vo svete. Každý študijný odbor je tu plný najnovších technológií a vybavenia s ktorými študenti pracujú na dennej báze. 

V príklade to znamená že študenti študujúci automechaniku tu stavajú vlastné auta ktoré testuju na reálnych pretekoch, ocean biology študenti chodia na more na školských lodiach a študujú morskú biológiu, študenti práva majú vlastnú súdnu sieň pre nácvik reálnych role-play, študenti výskumu disponujú s vlastnými laboratóriami, kuchári s profesionálnými kuchyňami a nástrojmi, ekonomické odbory majú vlastné firemné oddelenia kde má každý študent vlastnú funkciu vo fiktívnej firme a mnoho ďalších. Máte už lepšiu predstavu o rozdieli výuky? 🙂 Z príkladov samozrejme vychádza, že vo Veľkej Británií budeš prevažne nadobúdať vedomosti praxe než teórie.

Dajte si otázku kto si najde skôr prácu a tiež kto si nájde prácu v lepšej postavenej firme na trhu. Študent ktorý pozeral 5 rokov do učebníc a učil sa teóriu, študent ktorí mohol vidieť ako sa veci robia s novou technológiou alebo študent ktorý ovláda najnovšiu technológiu a ma reálne prvým dňom do zamestnania potrebnú vedomosť ak nie dokonca nad-vedomosti v oblasti obsluhy novodobých systémoch a technológií? 

Zatiaľ čo tvoji rovesníci budú sedieť za knihami a učiť sa teóriu, ty budeš získavať reálne skúsenosti v obore vo firme v ktorej si dohodneš polročnú stáž. 

Bachelor degree – sandwich – ti ponúka povinnú celoročnú stáž v 3. ročníku v reálnej firme kdekoľvek vo svete! Myslíme že netreba zdôrazňovať obrovské výhody ktoré ti takáto stáž prinesie po ukončení školy na trhu práce (samozrejme v prípade ak ti firma v ktorej budeš stážovať rovno neponúkne prácu po úspešnom ukončení štúdia) 

Počas všetkých typov bachelor degree programov budeš pracovať s reálnymi firmami a riešiť reálne problémy s novodobými prostriedkami, technológiami a systémami ktoré ti taktiež poskytnú dôležite vedomosti danej praxe z reálneho života čo ti opäť len dodá extra bonusove body na trhu práce. (Vedeli ste že si až 95% absolventov univerzity z Veľkej Británie našlo prácu v obore do 1 roka?) 

Nudiť sa popri štúdiu nebudeš! 

Školy vo Veľkej Británii podporujú študentov v živote mimo lavíc. Vedia že študentský život si treba užiť naplno a podporujú tak študentov v rámci zábavy a extra priestoru pre sebarealizáciu a sebarozvoj. 

V praxi to znamená že univerzity vo Veľkej Británii disponujú so stovkami športových klubov do ktorých sa môžeš zapísať (teraz nemyslíme futbal typu, tu máš loptu a hrajte sa. Školy ponúkajú profesionálne športové kluby ktoré to myslia celkom seriózne, tak napríklad spomínaný futbalový klub bude hrať školskú ligu medzi inými univerzitami ktorá vrcholí až na štátnom turnaji. 

Okrem športových klubov tu nájdeš množstvo spolkov vytvorenými študentmi, pre založenie vlastného spolku potrebuješ len pár členov! Tie väčšie spolky sú dokonca finančne podporované školou pre usporadúvanie rôznych eventov a atraktívny a aktívny chod spolku.

Systém vzdelávania:

Anglické vzdelanie patrí v celosvetovom merítku úrovne a kvality vzdelania medzi k tým najhodnotejším, najviac uznávaným a najprestižnejím vzdelávacím systémom! Bristký systém vzdelávania sa v mnohých ohľadoch líši od toho našého ktorému sme zvyknutí na slovensku a v česku. 

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ