System a schéma vzdelávania Holandsko

Pozrime sa bližšie nato ako vyzerá štruktúra vzdelávania v Holandsku, na aký stupeň sa môžeš prihlásiť a ako prebieha vyučovanie v tejto krajine. 

Podobná schéma štúdia s Výrazne rozlíšnou kvalitou vzdelania.

Schéme štúdia je podobná tej našej (nie však úplne rovnaká). Kvalita štúdia a systém vzdelávanie sa však porovnávať nedá, to si prečítate nižšie.

Holandsko bola spolu s Anglickom prvá krajina ktorá sa rozhodla ponúkať medzinárodne vzdelávanie, to vytvorilo jednu z najväčších medzinárdných ponuk odborov v EU a taktiež to Holandsku prinieslo početné a  rozmanite školy s vysokou kvalitou štúdia!

Full Bachelor degree nepotrebuje obsiahle vysvetlenie keďže je to úplne totožná vzdelávacia schéma ako ju poznáme u nás na Slovensku. Rozdiel je v dĺžke štúdia pričom v Holandsku trvá bežné 3 no u niektorých programoch aj 4 roky. Po ukončení absolvent získava titul (B) + odbor (napr v prípade že študent vyštudoval engineering bude mať B Eng)

S týmto titulom taktiež nezískaš len BA titul ale vedomosti a prax potrebnú pre okamžitý nástup do práce alebo pre priame pokračovanie na MA degree.

Master degree v Holandsku trvá 1 alebo 2 roky a absolvent teda po úspešnom ukončení získava titul Master (M) + špecifikáciu (je to to isté ako sme si vysvetlili pri Bachelor degree) 

Magisterské štúdium sa vo väčšine prípadov už konkretizuje na problematiku, nemá tak široký záber ako Bachelor degree. Študentov primárnym cieľom je rozšíriť si vedomosti a odbornú kvalifikáciu konkrétnej problematiky pričom je kladený dôraz na zlepšenie osobnej spôsobilosti nielen vedomosti ale aj praktických, kritických a analytických schopnosti a znalosti danej problematiky. 

Top-Up degree je priamym pokračovaním po ukončení AP degree (ktorý však v Holandsku nenájdeme). Tato schéma štúdia bola vytvorená pre študentov ktorí chcú pokračovať napríklad po ukončení AP degree z Dánska alebo majú ukončené 2 roky vysokoškolského štúdia v inej krajine. 

Pokiaľ sa hlásiš zo strednej školy alebo si na vysokej škole ešte neštudoval/a tak ťa táto schému nemusí zaujímať. 

Pokiaľ máš záujem o prestup daj nám vedieť a pozrieme sa na tvoje možnosti, takáto prihláška je komplikovanejšia ako sa na školu hlásiť od prvého ročníka ale nieje to nič s čím by sme si nevedeli poradiť. 🙂 

Schéme štúdia:

Stredná

 Škola

AP Degree – NEPOnúka

Top-Up Degree 1 rok

Full Bachelor Degree 3 alebo 4 roky

Master

Degree

1 – 2 Roky

Systém vzdelávania:

Holandske školstvo je výrazne odlišné od toho nášho. Nerozdeľ od memorovania sa teórie, budete kombinovať teóriu priamo s praxou skrz rôzne projekty a problem statements aplikované na konkrétne firmy. Zmenu uvidíte všade. Takáto forma vzdelávania je v našich názoroch výrazne atraktívnejšia nakoľko si vyžaduje aj kreatívne myslenie pričom výsledok neje daní dopredu. Pozrime sa na pár faktov ktoré v Holandsku pri vzdelaní zažiješ. 

Počet študentov si nepredstavujte ako je zvykom u nás v rámci nejakej veľkej auly kde je cez 150 študentov pričom profesor ledva dovidí na toho posledného, v Holandsku vás bude v triede okolo 30 a s profesormi si budete tykať a oslovovať sa menami. Táto forma vyučovania je skôr podobná naším stredným školám ako vysokým. Takúto prístup vzdelávania ti zabezpečí individuálny prístup čo pozitívne ovplyvňuje tvoje vedomosti ktoré si z hodiny odnesieš. 

Prevažuje tu rovnováha medzi teoretickou a praktickou časťou štúdia. Väčšinou sa tvoja hodinu bude deliť na časti pričom v prvej polovici si prejdete teoretické prvky a v tej druhej túto nadobudnutú vedomosť aplikujete na konkrétne príklady, prípadne budete vyzvaní aby ste vypracovali riešenia na ktoré si ku konci hodiny poskytnuté s profesorom feedback. 

Holandské vzdelanie sa radí medzi TOP na svete! Má veľké ohlasy a ocenenia za svoje moderné metódy vyučovania aplikované na študentov za cieľom participovania na hodinách a taktiež za multikultúrne a priateľke rostredie v ktorom študenti študujú. Všetky školy ktoré sa zameriavajú v holandsku na vedu a výskum sa umiestnili medzi top 1 percentom všetkých škôl vo svete v medzinárodnom rebríčku. Kvalitu štúdia v Holandsku je vidieť aj na obrovskom záujem zo strany medzinárodných študentov ktorých tu študuje už cez 100 000 a toto číslo medziročne rastie!

V Holandsku nájdeme 2 typy Bachelor studies tak isto ako aj Master studies. 

Praktický orientové štúdium (z ktorým pracujeme my) – takúto formu výuky ponúkajú naše university of applied science kde sa budete venovať teórií ktorú následne aplikujete v praxi. 

A potom tu sú školy viac orientované na teoretické štúdium – takéto odbory ponúkajú univerzity so svojimi research bachelor odbormi. Z tejto školy sa študenti pripravujú byť vedcami, výskumnikmi alebo členmi akademický  komunít. 

 • Marketing management
 • Tourism Management
 • Hotel Management
 • Logistics Management
 • Game engineerinf
 • Game design and production
 • Art and technology
 • International Marketing
 • Physiotherapy
 • International Business and Management Studies
 • International and European Law
 • Computer Science
 • European Studies
 • International Cummincation Management 
 • International Business
 • Sport Studies

Všetky ponúkané školy a odbory si môžeš pozrieť TU.  

Zatiaľ čo tvoji rovesníci budú sedieť za knihami a učiť sa teóriu, ty budeš získavať reálne skúsenosti v obore vo firme v ktorej si dohodneš polročnú stáž. 

Takúto stáž budeš mať počas Bachelor degree a bude trvať jeden celý semester v reálnej firme kdekoľvek vo svete kde si takúto stáž nájdeš! 

Dĺžka stáže závisí od odboru a školy, niektoré stáže trvajú 3 mesiace, iné jeden celý semester a niektoré odbory majú stáž až 11 mesiacov. 

To znamená že v čase vyštudovania Bc. budeš mať reálnu pracovnú skúsenosť v odbore čo ti dáva obrovské výhody na pracovnom trhu. Častokrát sa dokonca stáva aj to že si firmy zamestnajú takýchto stážistov ktorí končia bachelor degree nakoľko školy sú naozaj orientované tak aby študenti išli do sveta práce už s týmto titulom, je to celkom bežné. 

V akej firme a dokonca kde si stáž nájdeš je už na tebe, v tomto štádiu osamostatnenia by ste však nemali mať žiaden problém si stáž násjť.

Pokiaľ ťa nepresvedčili hard skills dôvody zo sekcie prečo študovať v Holandsku, tu je pár soft skills ktoré ti štúdium v Holandsku ponúka:

Štúdium je tímové – keďže sa budeš podieľať spoločne so spolužiakmi na veľkom počte rôznych projektoch pre firmy. Naučíš sa nielen riešiť konkrétne problémy ale hlavne komunikovať a spolupracovať v tíme a v rôznych kultúrach. Zistíš aké sú tvoje silné a slabé stránky v rámci spolupráce s ľuďmi v jednom tíme? 

Je medzinárodné – to že budeš pracovať v multikultúrnom tímu v škole to sme si už povedali, avšak v Holandsku budeš tráviť čas taktiež mimo školy v bohatej multikultúrnej spoločnosti ktorá ťa pripraví na svet medzinárodnej pracovnej pozície alebo fungovanie v globalnom biznise. 

Je orientované na podnikanie – nakoľko už počas štúdia dostaneš úžasnú príležitosť začať podnikať. Je to dokonca jedna z povinných súčasti tvojho štúdia a to konkrétne, založenie svojej vlastnej spoločnosti, ktorú budeš budovať a bude zároveň aj tvojou záverečnou prácou!

Je plné benefitov – nakoľko v Holandsku máš možnosť sebarealizácie mimo školy. Väčšina našich študentov popri škole aj brigáduje. Takáto brigáda ti nielen prinesie zaujímavú a lukratívnu hodinovú mzdu ale taktiež množstvo benefitov ako úľavu na dani, na zdravotnom poistení, hromadnú dopravu v rámci tvojho mesta zadarmo alebo dokonca vlaky v rámci celého Holandska úplne zadarmo).

Je praktické – keďže počas štúdia budeš fungovať v kreativnom no zároveň analytickom režime. V Holandsku nechcú počuť konkrétnu poučku, chce vedieť čo navrhuješ a prečo, to je veľký rozdiel a uvidíš ho aj ty. Samozrejme to všetko uplatníš na svojom povinnom semestrálnom internshipe (stáž), ktorú môžeš absolvovať kdekoľvek vo svete!

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ