SYSTEM A SCHÉMA VZDELÁVANIA - Holandsko
Pozrime sa bližšie na to, ako vyzerá štruktúra vzdelávania v Holandsku. Na aký stupeň sa môžeš prihlásiť a kam budeš pokračovať?
Podobná schéma štúdia s Výrazne odlišnou kvalitou vzdelania.

Schéma štúdia je podobná tej našej, nie jevšak úplne rovnaká. Kvalita štúdia a systém vzdelávanie sa však porovnávať nedá, to si prečítate nižšie.

Holandsko boli spolu s Anglickom prvé krajiny, ktoré sa rozhodli ponúkať medzinárodne vzdelávanie. To vytvorilo jednu z najväčších medzinárdných ponúk odborov v EU. Taktiež to Holandsku prinieslo početné a  rozmanite školy s vysokou kvalitou štúdia!

Full Bachelor degree  je to úplne totožná vzdelávacia schéma ako ju poznáme u nás na Slovensku. Rozdiel je v dĺžke štúdia, pričom v Holandsku trvá bežné 3 no u niektorých programoch aj 4 roky. Po ukončení absolvent získava titul (B) + odbor (napr. v prípade, že študent vyštudoval engineering bude mať B Eng).

S týmto titulom taktiež nezískaš len BA titul ale vedomosti a prax potrebnú pre okamžitý nástup do práce, alebo pre priame pokračovanie na MA degree.

Master degree v Holandsku trvá 1 alebo 2 roky. Absolvent teda po úspešnom ukončení získava titul Master (M) + špecifikáciu.

Magisterské štúdium sa vo väčšine prípadov už špecializuje na problematiku, takže nemá tak široký záber ako Bachelor degree. Študentov primárny cieľ je rozšíriť si vedomosti a odbornú kvalifikáciu konkrétnej problematiky, pričom je kladený dôraz na zlepšenie osobnej spôsobilosti nielen vedomosti ale aj praktických, kritických a analytických schopností. 

Top-Up degree je priamym pokračovaním po ukončení AP degree (ktorý však v Holandsku nenájdeme). Tato schéma štúdia bola vytvorená pre študentov, ktorí chcú pokračovať napríklad po ukončení AP degree z Dánska alebo majú ukončené 2 roky vysokoškolského štúdia v inej krajine. 

Pokiaľ sa hlásiš zo strednej školy alebo si na vysokej škole ešte neštudoval, tak ťa táto schéma nemusí zaujímať. 

Pokiaľ máš záujem o prestup, daj nám vedieť a pozrieme sa na tvoje možnosti. Takáto prihláška je komplikovanejšia ako keď sa na školu hlásiš od prvého ročníka.

Systém vzdelávania

Holandské školstvo je výrazne odlišné od toho nášho. Nerozdiel od memorovania sa teórie budeš kombinovať teóriu priamo s praxou. Zmenu uvidíš všade. Takáto forma vzdelávania je výrazne atraktívnejšia, nakoľko si vyžaduje aj kreatívne myslenie. Pozrime sa na pár vecí, ktoré v Holandsku pri vzdelaní zažiješ. 

Počet študentov si nepredstavuj ako u nás (v rámci nejakej veľkej auly kde je cez 150 študentov). V Holandsku vás bude v triede okolo 30 a s profesormi si budete tykať a oslovovať sa menami. Táto forma vyučovania je skôr podobná naším stredným školám ako vysokým. 

Prevažuje tu rovnováha medzi teoretickou a praktickou časťou štúdia. Väčšinou sa tvoja hodinu bude deliť na časti, pričom v prvej polovici si prejdete teoretické prvky a v tej druhej túto nadobudnutú vedomosť aplikujete na konkrétne príklady.

Holandské vzdelanie sa radí medzi TOP na svete! Má veľké ohlasy a ocenenia za svoje moderné metódy vyučovania aplikované na študentov s cieľom participácie na hodinách. Taktiež pre multikultúrne a priateľské rostredie v ktorom študenti študujú. Všetky školy ktoré sa zameriavajú v Holandsku na vedu a výskum sa umiestnili medzi top 1 percentom všetkých škôl na svete v medzinárodnom rebríčku. Kvalitu štúdia v Holandsku je vidieť aj na obrovskom záujme zo strany medzinárodných študentov, ktorých tu študuje už cez 100 000- a toto číslo medziročne rastie!

V Holandsku nájdeme 2 typy Bachelor studies tak isto ako aj Master studies. 

Praktický orientované štúdium (s ktorým pracujeme my). Takúto formu výuky ponúkajú naše university of applied sciences, kde sa budeš venovať teórií, ktorú následne aplikuješ v praxi. 

A potom tu sú školy viac orientované na teoretické štúdium – takéto odbory ponúkajú univerzity so svojimi research bachelor odbormi. Na týchto školách sa študenti pripravujú byť vedcami, výskumnikmi alebo členmi akademický  komunít. 

 • Marketing management
 • Tourism Management
 • Hotel Management
 • Logistics Management
 • Game engineerinf
 • Game design and production
 • Art and technology
 • International Marketing
 • Physiotherapy
 • International Business and Management Studies
 • International and European Law
 • Computer Science
 • European Studies
 • International Cummincation Management 
 • International Business
 • Sport Studies

Všetky ponúkané školy a odbory si môžeš pozrieť TU.  

Zatiaľ čo tvoji rovesníci budú sedieť za knihami a učiť sa teóriu, ty budeš získavať reálne skúsenosti v obore vo firme.

Takúto stáž budeš mať počas Bachelor degree a bude trvať jeden celý semester. Bude v reálnej firme a vybrať si ju môžeš kdekoľvek na svete! 

Dĺžka stáže závisí od odboru a školy. Niektoré stáže trvajú 3 mesiace, iné jeden celý semester a niektoré odbory majú stáž až 11 mesiacov. 

To znamená, že po dokončení bakalárskeho štúdia budeš mať reálnu pracovnú skúsenosť v odbore. Dá ti to obrovské výhody na pracovnom trhu. Častokrát sa stáva aj to, že si firmy zamestnajú takýchto stážistov. V akej firme a dokonca kde si stáž nájdeš je už na tebe.

Pokiaľ ťa nepresvedčili hard skills dôvody zo sekcie prečo študovať v Holandsku, tu je pár soft skills, ktoré ti štúdium v Holandsku ponúka:

Štúdium je tímové – keďže sa budeš podieľať spoločne so spolužiakmi na veľkom počte rôznych projektov pre firmy. Naučíš sa nielen riešiť konkrétne problémy ale hlavne komunikovať a spolupracovať v tíme a v rôznych kultúrach. Vieš aké sú tvoje silné a slabé stránky v rámci spolupráce s ľuďmi v jednom tíme? 

Je medzinárodné – to že budeš pracovať v multikultúrnom tíme v škole už vieš. V Holandsku budeš tráviť čas v bohatej multikultúrnej spoločnosti, ktorá ťa pripraví na fungovanie v globalnom biznise. 

Je orientované na podnikanie – nakoľko už počas štúdia dostaneš úžasnú príležitosť začať podnikať. Je to dokonca jedna z povinných súčasti tvojho štúdia (konkrétne založenie svojej vlastnej spoločnosti, ktorú budeš budovať a bude zároveň aj tvojou záverečnou prácou!).

Je plné benefitov – nakoľko v Holandsku máš možnosť sebarealizácie mimo školy. Väčšina našich študentov popri škole aj brigáduje. Takáto brigáda ti nielen prinesie zaujímavú a lukratívnu hodinovú mzdu, ale taktiež množstvo benefitov (úľavu na dani, na zdravotnom poistení, hromadnú dopravu v rámci tvojho mesta zadarmo).

Je praktické – keďže počas štúdia budeš fungovať v kreatívnom, no zároveň analytickom režime. V Holandsku nechcú počuť konkrétnu poučku, chcú vedieť čo navrhuješ a prečo.To všetko uplatníš na svojom povinnom semestrálnom internshipe (stáž), ktorú môžeš absolvovať kdekoľvek vo svete!

Bezplatna konzultacia StudyCare

Chcem sa prihlásiť

Gratulujeme! Nadobudli ste podstatné informácie, ktoré nám umožňujú začať s riešením vašej prihlášky.

Vstupná bezplatná konzultácia

Čo a kde máš záujem študovať? Zavoláme si a nájdeme spolu tie najlepšie možnosti štúdia v zahraničí a vysvetlíme ďalšie kroky potrebné k tvojej úspešnej prihláške.

Vaše osobné informácie budú použité iba na zaslanie relevantného obsahu. Kedykoľvek sa môžete odhlásiť. Vaše osobné informácie nikdy nebudeme predávať, prenajímať ani zdieľať.