Školné na Vysokých školách v rožných krajinách EU

Školné na Vysokých školách v rožných krajinách EU

🕒 6 minút

Školné na Vysokých školách v rožných krajinách EU

Študenti majú záujem o štúdium v zahraničí. Bohužiaľ, väčšina študentov verí že takéto štúdium je finančne náročne a teda dostupné len pre deti z bohatých rodín. Tomu nie je úplne pravda keďže väčšina krajín ponúka veľmi výhodne ceny za štúdium, niektoré sú dokonca bezplatné, iné ponúkajú výhodne splátkové možnosti. Pozrime sa preto na školné na Vysokých školách v rožných krajinách EU. 

Pokiaľ máš naozaj záujem o štúdium, kontaktuj nás ešte dnes, vysvetlíme si všetko detailne v rátane finančných potrieb.

Dôležité fakty:

  • Študenti EÚ majú výraznú finančnú výhodu oproti NON EU študentom
  • Občania EÚ majú automaticky právo študovať v iných členských štátoch EÚ: nemali by platiť vyššie školné a mali by mať možnosť získať povolenie na pobyt (s cieľom získať finančnú podporu ako každý iný národný študent).

1. Školné v Rakúsku

Školné na Vysokých školách v rožných krajinách EU

V Rakúsku verejné univerzity nemajú školné pre študentov z krajín EÚ / a Švajčiarska.

Pre študentov mimo EÚ je školné cca 727 EUR za semester.

Univerzity aplikovaných vied (UAS) sa môžu slobodne rozhodnúť, koľko študentov musí zaplatiť za svoje akademické programy. Pre študentov z EÚ je školné zvyčajne 363 EUR / semester. Pre študentov z krajín mimo EÚ sa cena začína na 727 EUR a pri niektorých kurzoch môže dosiahnuť 7 500 EUR / semester.

Na súkromných univerzitách by všetci medzinárodní študenti mali očakávať, že zaplatia medzi:

6 000 – 15 000 EUR / akademický rok na bakalárske štúdium

3 000 – 23 000 EUR / akademický rok na magisterské štúdium

Všetci študenti, ktorí sa zapíšu na bakalárske alebo magisterské štúdium v Rakúsku, sú povinní zaplatiť poplatok za semester vo výške 20 EUR, aby sa stali členmi Rakúskej študentskej únie.

2. Školné v Dánsku

Ponuka škôl a odborov v Dánsku

Vysokoškolské vzdelanie v Dánsku je bezplatné pre študentov z krajín EÚ / a Švajčiarska. Pre všetkých ostatných (NON EU) študentov sa školné pohybuje od 6 000 do 16 000 EUR / akademický rok pre bakalárske a aj magisterské programy. Pokiaľ ste z EU a spĺňate jednoduché podmienky, táto krajina Vám dokonca zaplatí 750€ mesačne ako študentskú podporu za každý mesiac štúdia! Pre viac informácií nás kontaktujte (aj tu sme študovali).

NON EU študenti platia od 6 000 do 16 000 za rok štúdia. 

3. Školné vo Fínsku

Školné na Vysokých školách v rožných krajinách EU

Ak ste z EÚ, nemusíte platiť školné za štúdium bakalárskeho alebo magisterského štúdia vo Fínsku.

Od augusta 2017 musia študenti z krajín mimo EÚ platiť školné za bakalárske a magisterské programy vyučované v angličtine. Študijné programy, ktoré sa vyučujú vo fínčine alebo švédčine, a doktorandské štúdium zostávajú bezplatné.

NON EU študenti platia od 5 000 do 18 000 za rok štúdia.

4. Školné v Nemecku

Školné na Vysokých školách v rožných krajinách EU

Väčšina bakalárskych a magisterských titulov v Nemecku je bezplatná na verejných univerzitách pre všetkých študentov bez ohľadu na krajinu ich pôvodu.

Všetci zahraniční študenti musia zaplatiť iba malý administratívny poplatok vo výške 100 – 350 EUR / semester. Tento poplatok pokrýva cestovný lístok na verejnú dopravu a ďalšie služby študentom.

Jedinou výnimkou je spolkový štát Bádensko-Württembersko, ktorý koncom roka 2017 zaviedol školné pre študentov mimo EÚ vo výške 3 000 EUR / akademický rok.

Nemecké súkromné univerzity účtujú poplatky medzi:

6 500 – 26 000 EUR / akademický rok pre bakalárske programy

1 000 – 40 000 EUR / akademický rok pre magisterské programy

Môže sa stáť že pri podaní prihlášky si Nemecko požiada vízum a teda budete požiadaní, aby ste dokázali, že si štúdium a život v krajine môžete dovoliť (je to aplikované skôr pre mimo EU ľtudentov). Od januára 2020 by ste teda v takomto prípade museli preukázať, že máte finančné prostriedky vo výške 10 236 EUR.

5. Školné v Holandsku

Ponuka škôl a odborov v Holandsku

Holandsko je opäť ďalšia krajina s vysokou kvalitou štúdia za pomerné dostupné školné. Študenti z EÚ  majú výrazné nižšie školné oproti mimo EU študentov v Holandsku. Školné na verejných univerzitách sa zvyčajne pohybujú medzi 700 – 2 100 EUR / akademický rok.

Pričom mimo EÚ študenti zaplatia medzi 6 000 – 15 000 EUR / rok za bakalára a medzi 8 000 – 20 000 EUR / rok za magisterské štúdium.

Holandské súkromné univerzity majú vyššie náklady na školné:

7 500 – 19 000 EUR / akademický rok pre bakalárske štúdium

5 000 – 30 000 EUR / akademický rok na magisterské štúdium

6. Školné v Nórsku

Školné na Vysokých školách v rožných krajinách EU

V Nórsku nájdete bezplatné bakalárske, magisterské a doktorandské programy, ak sa rozhodnete študovať na verejnej univerzite. Tieto študijné programy sú bezplatné pre všetkých zahraničných študentov bez ohľadu na krajinu ich pôvodu.

Všetci študenti musia platiť malý poplatok za semester, ktorý je zvyčajne vo výške 30 – 60 EUR (300 – 600 NOK). Výmenou za to dostanú študentskú kartu, ktorá im dáva právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a prepravu, ako aj zľavy na kultúrne aktivity a podujatia.

Na súkromných univerzitách sú školné rovnaké pre všetkých študentov :

7 000 – 9 000 EUR / akademický rok pre bakalárske tituly

9 000 – 19 000 EUR / akademický rok pre magisterské štúdium

7. Školné v Španielsku

Školné na Vysokých školách v rožných krajinách EU

Na verejných univerzitách stojí:

  • bakalárske štúdium od 150 do 3 500 EUR / rok.
  • magisterského alebo doktorandského štúdia sa cenovo líšia pričom závisia od počtu kreditov. Každý kredit / ECTS point môže stáť medzi 22 – 36 EUR. V priemere sa školné za magisterské programy ktoré ponúkajú verejné inštitúcie pohybujú medzi 300 – 3 500 EUR / rok.

Mimo EU študenti si zaplatia o približne 1000€ viac za rok štúdia.

Na súkromných univerzitách je školné vyššie:

5 000 – 24 000 EUR / akademický rok pre bakalárske tituly

5 000 – 30 000 EUR / akademický rok na magisterské štúdium

8. Školné vo Švédsku

Školné na Vysokých školách v rožných krajinách EU

Študenti z EÚ využívajú bezplatné bakalárske a magisterské štúdium, ak študujú na verejných univerzitách. Veci sa však menia pokiaľ ide o doktorandské kurzy, ktoré sú bezplatné pre všetkých zahraničných študentov a teda ja mimo EU študentov.

Občania krajín mimo EÚ by mali očakávať, že za bakalársky alebo magisterský program zaplatia medzi 7 500 – 25 500 EUR / akademický rok.

9. Školné vo Švajčiarsku

Školné na Vysokých školách v rožných krajinách EU

Verejné univerzity majú veľmi nízke školné pre všetkých zahraničných študentov. Môžete teda očakávať že zaplatíte 400 – 3 700 EUR za akademický rok za bakalárske a magisterské štúdium vo Švajčiarsku.

Švajčiarske súkromné univerzity majú vyššie školné:

8 000 – 42 000 EUR / akademický rok pre bakalárske programy

7 500 – 43 000 EUR / akademický rok pre magisterské programy

10. Školné vo Veľkej Británii

Ponuka škôl a odborov vo Veľkej Británii

V Spojenom kráľovstve nájdete dva typy školného za bakalárske a magisterské štúdium:

Školné pre domácich študentov – zahŕňa občanov Spojeného kráľovstva a EÚ. Výnimkou sú Škótsko a Severné Írsko. V týchto krajinách sa „domáci študenti“ týkajú iba občanov EÚ a Škótska / Severného Írska a univerzity účtujú vyššie poplatky za štúdium študentom zo zvyšku Spojeného kráľovstva.

Školné pre zahraničných študentov – všetkých občanov mimo EÚ.

Na verejných univerzitách vo Veľkej Británii sú náklady na štúdium pre domácich študentov zvyčajne nižšie. Na rozdiel od toho súkromné inštitúcie zvyčajne nerobia tento rozdiel a účtujú všetkým študentom rovnaké školné, ktoré sú často vyššie.

  1. Undergraduate degree (Bakalárske štúdium)
  • V Anglicku sú školné pre vysokoškolské programy ponúkané verejnými univerzitami pre domácich študentov a EU študentov pred Brexitom 10 725 EUR (9 250 GBP) / rok a momentálne od 10 000 – 20 000€ bez možnosti financovania výhodnou študijnou pôžičkou (okrem výnimiek).
  • Vo Walese platí to isté ako v Anglicku.
  • V Severnom Írsku sú školné za vysokoškolské programy za 4 672 EUR (4 030 GBP) / rok pre domácich a EU študentov. Študenti zo zvyšku Veľkej Británie však môžu platiť až 10 725 EUR (9 250 GBP) / rok.
  • V Škótsku nemusia domáci študenti a ani EU študenti platiť školné za vysokoškolské štúdium na verejných univerzitách, pretože sú krytí Agentúrou udeľovania študentských cien pre Škótsko (SAAS). Študenti z Anglicka, Walesu a Severného Írska môžu očakávať, že budú platiť až 10 725 EUR (9 250 GBP) / rok.
  1. Postgraduálne degree (Magisterské štúdium)

Zatiaľ čo domáci študenti a EU študenti nájdu niektoré magisterské programy za menej ako 5 000 EUR / rok, poplatky za štúdium sa vo všeobecnosti môže pohybovať medzi 8 000 – 45 000 EUR / rok pre všetkých študentov bez ohľadu na ich národnosť. Na niektorých univerzitách môžu obchodné tituly (najmä MBA) stáť viac ako 50 000 EUR / rok.

Tak čo myslíte? Ste pripravení prijať výzvu a začať úžasnú cestu štúdia na univerzite v zahraničí?

V Studycare je štúdium v zahraničí našou vášňou a bude nám potešením ak práve tebe budeme môcť pomôcť s prihláškou na školu v krajine, s ktorou máme mnohoročné skúsenosti.

Kontaktuj nás TU pre viac informácii. 

BLOG Autor pre StudyCare Kamil Kudas | 3.10.2022

Nevieš sa rozhodnúť? Poradíme ti.

Mohlo by ťa zaujímať

VSTUPNÁ BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA

Čo a kde máš záujem študovať? Na konzultácií ti najdeme najlepšie možnosti štúdia v zahraničí a vysvetlíme ďalšie kroky potrebné pre tvoju úspešnú prihlášku.

Vaše osobné informácie budú použité iba na zaslanie relevantného obsahu. Kedykoľvek sa môžete odhlásiť. Vaše osobné informácie nikdy nebudeme predávať, prenajímať ani zdieľať.