Podmienky prijatia - Dánsko

S akými dokumentami budeme pri tvojej prihláške do Dánska pracovať? Aké sú základne podmienky pre prijatie do Dánska? 

NEJDE O TO POSLAŤ POTREBNÉ DOKUMENTY. TREBA ICH POSLAŤ LEPŠIE AKO OSTATNÍ ŠTUDENTI.

S prihláškami do Dánska máme v StudyCare mnohoročné skúsenosti s vysokým pomerom prijatých študentov. Pomôžeme ti so všetkým potrebným pre prijatie, no taktiež s náležitosťami, ktorým budeš čeliť hneď potom.

Základnou podmienkou prijatia na bakalársky stupeň je ukončené stredoškolské vzdelanie. To znamená 12 rokov dochádzky + maturita, alebo dánsky ekvivalent maturity (studentereksamen). 

Je potrebné ovládať vyučovací jazyk na leveli minimálne B2. Preukazuje sa certifikátom (viac v sekcií jazykové požiadavky). Ak máš nižší level ako B2, vôbec to nevadí! Vieme ti pomôcť!

Niektoré školy robia vstupný pohovor. Na  pohovor ťa samozrejme pripravíme. 

Taktiež je potrebné dodať kompletnú administratívnu časť prihlášky.

K prihláške je potrebné priložiť aj požadovaný certifikát z anglického jazyka.

Pokiaľ sa v Dánsku hlásiš na College (napr. BAAA, VIA, ..), tak ti bude stačiť náš OOPT (Oxford Online English Test). ktorý máš v cene nášho balíka služieb. Tento test je na úrovni B2. 

Pokiaľ sa v Dánsku chceš hlásiť na University (napr. AAU, SDU,..), tak školy vyžadujú a akceptujú len nasledovné certifikáty:  

Cambridge Test (CAE) – skóre podľa školy

IELTS- minimálne na skóre 6.5 (záleží podľa školy)

TOEFL Internet based – skóre 83 (nedoporučujeme)

TOELF Paper based – skóre 550 (nedoporučujeme)

Tieto certifikáty sú na úrovni C1. Vyžadujú si prípravu, no dajú sa zvládnuť. 

Školy v Dánsku nie sú vôbec ako školy u nás. Rozdiel pocítiš dokonca ešte predtým ako vôbec začneš štúdium (hneď v prijímacom konaní). Na školy nebudeš skladať žiadne vstupné testy. Samozrejme, to plati iba pokiaľ sa nehlásiš na kreativny odbor. Takéto školy chcú vidieť tvoj talent. 

Školy viac zaujíma tvoj osobný pohľad na budúcnosť. Zaujíma ich kto si a čo chceš v živote robiť. Vôbec ich nezaujíma dosiahnutý priemer známok na strednej škole z ročníkovm kedy si ani  nevedel, čo chceš robiť po škole. 

Z tohto dôvodu budeme pracovať s nižšie uvedeným listom dokumentov, ktoré ti pomôžeme vyšperkovať tak, aby si mal čo najvyššiu šancu na prijatie. 

Prihlášky pre štúdium od augusta a septembra (zimný semester) sa podávajú z pravidla do 15. marca. Po tomto termíne ti stále vieme pomôcť ale už obmedzene.

Na štúdium začínajúce v januári alebo vo februári (letný semester), sa podávajú prihlášky podavajú do 1. decembra. 

Kedykoľvek nás kontaktuj, bezplatne ti zistíme situáciu a možnosti nástupu na konkrétnu univerzitu. 

List potrebných dokumentov:

1. Motivačný list

2. Odporúčací list

3. Verification form

4. Anglický test

5. Preložené vysvedčenia

6. Občiansky preukaz / pas

7. Maturitné vysvedčenie

8. Employers Decleration

9. Power of Attorney

10 Dôvodov prečo študovať v Dánsku

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ