Podmienky prijatia - Belgicko

S akými dokumentami budeme pri tvojej prihláške do Belgicka pracovať?  Aké sú základne podmienky na prijatie do Belgicka? 

Nejde o to poslať potrebné dokumenty. Treba ich poslať lepšie ako ostatní študenti.

S prihláškami do Belgicka máme v StudyCare mnohoročné skúsenosti s vysokým pomerom prijatých študentov. Pomôžeme ti so všetkým potrebným pre prijatie, no taktiež s náležitosťami, ktorým budeš čeliť hneď potom. 

Základnou podmienkou prijatia na bakalársky stupeň je ukončené stredoškolské vzdelanie. To znamená 12 rokov dochádzky (– 8+4, alebo ako u nás 9+4).

Je potrebné ovládať vyučovací jazyk, ktorý sa preukazuje priložením požadovaného certifikátu z anglického jazyka. Viac info nájdeš v záložke jazykové požiadavky nižšie.

Školy akceptujú nasledovné certifikáty: IELTS Academic – pre väčšinu škôl a odborov skóre 5,5 – 6,5 alebo TOELF. Presný počet bodov, ktorý musíš dosiahnúť, nájdeš na webových stránkach jednotlivých škôl v sekcií školy a odbory.

Dobre správy! Na niektoré školy ti bude stačiť zmaturovať z angličtiny na úrovni B2.

Niektoré školy robia vstupný pohovor. Na pohovor ťa samozrejme pripravíme. Nie je založený na teórií, ale na jednoduchých otázkach pri ktorých škola zistí prečo chceš študovať a aké máš plány.  Ty sa však nemusíš obávať. Všetko ti pred pohovorom vysvetlíme tak, aby si mal čo najvyššie šance na prijatie. 

Taktiež je potrebné dodať kompletnú administratívnu časť prihlášky. S toutou časťou ti vieme pomôcť tiež, stačí nám napísať.

Univerzity v Belgicku vôbec nie sú ako univerzity u nás. Rozdiel si všimneš ešte predtým, ako vôbec začneš štúdium. Počas prijímacieho konania nebudeš musieť skladať žiadne vstupné testy (okrem kreatívnych odborov). Tieto univerzity chcú vidieť tvoj talent. 

Zaujíma ich tvoj pohľad na budúcnosť, kto si a čo v živote chceš robiť. Dosiahnutý priemer známok na strednej škole z ročníkov, kedy si ani nevedel čo chceš škole robiť nie je až taký dôležitý. Zvyčajne je jednou z podmienok na prijatie motivačný list v ktorom opíšeš prečo si sa pre danú školu/odbor rozhodol. Taktiež uvedieš dôvody prečo by si škola mala vybrať práve teba. Niektoré univerzity taktiež požadujú list doporučenia od niektorého z tvojich učiteľov.

Z tohto dôvodu budeme pracovať s nižšie uvedeným listom dokumentov, ktoré ti pomôžeme vyšperkovať tak, aby si mal čo najvyššiu šancu na prijatie.

Dátumy pre doručenie prihlášok na štúdium v Belgicku sa môžu líšiť medzi univerzitami. Orientačný deadline pre študentov z európskych krajín je začiatok júna. Nezabúdaj však na to, že čím skôr prihlášku doručíš, tým väčšie šance na prijatie budeš mať. 

Kedykoľvek nás kontaktuj. Bezplatne ti zistíme aktuálne podmienky nástupu na konkrétnu univerzitu.

List potrebných dokumentov:

1. Motivačný list

2. Odporúčací list

3. CV - Životopis

4. Anglický test

5. Preložené vysvedčenia

6. Občiansky preukaz / pas

7. Maturitné vysvedčenie

8. Power of Attorney

9. (Extra) záleží od školy

Podmienky Prijatia do Belgicka

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ